ΚΩΔ: ΚΒ08972Α – ΠΑΝΕΡΙ ΦΥΣΙΚΟ 57 Χ 47 Χ 13CM

ΚΩΔ: ΚΒ08972Β – ΠΑΝΕΡΙ ΦΥΣΙΚΟ 49 Χ 40 Χ 12CM

ΚΩΔ: ΚΒ08972Γ – ΠΑΝΕΡΙ ΦΥΣΙΚΟ 46 Χ 34 Χ 10 CM