Πανέρι Rattan

SKU: 797

ΚΩΔ: ΚΒ09755Ο – 39 ΧΗ 7CM

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ RATTAN ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΚΒ09755Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 39 ΧΗ 7CM