Πλαστικοποιημένη Ψωμιέρα

SKU: 953

ΚΩΔ: ΨΜ10526Ο – 28 Χ 11 ΧΗ 7CM

+Επιυθμητά
Category:

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΨΩΜΙΕΡΑ ΠΑΡ/ΜΗ

ΚΩΔ: ΨΜ10526Ο – ΦΥΣΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 28 Χ 11 ΧΗ 7CM