Πλαστικοποιημένη Ψωμιέρα

SKU: 950

ΚΩΔ: ΨΜ10522Ο -ΨΜ10521Ο

+Επιυθμητά
Category:

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΨΩΜΙΕΡΑ ΟΒΑΛ ΦΥΣΙΚΗ

ΚΩΔ: ΨΜ10522Ο – 28 Χ 14.5 ΧΗ 7.5CM

ΚΩΔ: ΨΜ10521Ο – 25 Χ 16.5 Χ 7CM