Πλαστικοποιημένο Πανέρι

SKU: 944

ΚΩΔ: ΚΒ10512Ο- ΚΒ10511Ο -ΚΒ10510Ο

+Επιυθμητά

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΝΕΡΙ ΦΥΣΙΚΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10512Ο – 46 Χ 34 ΧΗ 7CM

KΩΔ: ΚΒ10511Ο – 40 Χ 28.5 ΧΗ 7CM

ΚΩΔ: ΚΒ10510Ο – 37 Χ 27 ΧΗ 7CM