Πλαστικοποιημένο Πανέρι

SKU: 945

ΚΩΔ: ΚΒ10516Ο- ΚΒ10515Ο – ΚΒ10514Ο

+Επιυθμητά

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ RATTAN ΠΑΝΕΡΙ ΚΑΦΕ ΠΑΡ/ΜΟ

ΚΩΔ: KB10516O – 46 X 34 XH 7CM

ΚΩΔ: ΚΒ10515Ο – 40 Χ 28.5 ΧΗ 7CM

KΩΔ: ΚΒ10514Ο – 37 Χ 27 ΧΗ 7CM