Πλαστικοποιημένο Πανέρι

SKU: 949

ΚΩΔ: ΚΒ10520Ο – ΚΒ10519Ο 

+Επιυθμητά

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ RATTAN ΠΑΝΕΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10520Ο – 34.5 Χ 6.5CM

ΚΩΔ: ΚΒ10519Ο – 31 Χ 7CM