Ποδηλατάκι Βamboo

SKU: 310

ΚΩΔ: ΛΚ10114Ο 

+Επιυθμητά

ΠΟΔΗΛΑΤΑΚI ΒΑΜΒΟΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 32 Χ Η 14cm – ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΠΩ: 19 Χ Η 9CM