Ποδόμακτρο Βελουτέ Άχρωο

SKU: 288

ΒΕΛΟΥΤΕ ΑΧΡΩΟ

+Επιυθμητά

ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΤΕ ΑΧΡΩΟ

ΚΩΔ: ΒΑ01048Β  – 35 Χ 65CM

KΩΔ: ΒΑ01048Ο – 40 Χ 70CM

KΩΔ: ΒΑ01048Α – 45 Χ 75CM

ΚΩΔ: ΒΑ01050Ο – 50 Χ 85CM

KΩΔ: ΒΑ01049Α – 55 Χ 90CM

KΩΔ: ΒΑ01050Ο – 60 Χ100CM