Ποδόμακτρο Βελουτέ

SKU: 289

ΒΕΛΟΥΤΕ KING

+Επιυθμητά

ΚΩΔ: ΔΒ04059Α  –  35 Χ 65CM

KΩΔ: ΔΒ04060Ο –  40 Χ 70CM

KΩΔ: ΔΒ02715Ο –  50 Χ 85CM

KΩΔ: ΔΒ02720Ο –  60 X100CM

KΩΔ: ΔΒ02133Ο – 65 Χ 105CM

KΩΔ: ΔΒ02131Ο – 75 Χ 120CM