Ποδόμακτρο Βελουτέ

SKU: 291

ΒΕΛΟΥΤΕ ΣΤΑΜΠΩΤΑ

+Επιυθμητά

ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΑ ΒΕΛΟΥΤΕ ΣΤΑΜΠΩΤΑ

ΚΩΔ: ΔΒ01038Ο – 30 Χ 60CM

KΩΔ: ΔΒ01039Ο – 35 Χ 65CM

KΩΔ: ΔΒ01040Ο – 40 Χ 70CM

KΩΔ: ΔΒ01041Ο – 45 Χ 75CM

ΚΩΔ: ΔΒ01042Ο – 50 Χ 85CM

KΩΔ: ΔΒ01043Ο – 55 Χ 90CM

KΩΔ: ΔΒ01044Ο – 60 Χ 100CM