Ποδόμακτρο Ινδικό

SKU: 284

ΚΩΔ: ΔΙ01051Ο- ΔΙ01052Ο

+Επιυθμητά

ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ ΙΝΔΙΚΟ

ΚΩΔ: ΔΙ01051Ο  – 30 Χ 60CM

KΩΔ: ΔΙ01052Ο –  35 Χ 65CM