Ποδόμακτρο Λαικό

SKU: 279

ΚΩΔ: ΔΛ01053Ο – ΔΛ01053Α

+Επιυθμητά

ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ ΛΑΙΚΟ

ΚΩΔ: ΔΛ01053Ο – 30 Χ 60CM

ΚΩΔ: ΔΛ01053Α – 35 Χ 65CM