Ριντώ πλακέ

SKU: 185

ΡΙΝΤΩ ΠΛΑΚΕ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ

+Επιυθμητά
Category:

ΡΙΝΤΩ ΒΑΜΒΟΟ ΠΛΑΚΕ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ

ΚΩΔ: ΡΜ05925Ο –   60 Χ 100CM

KΩΔ: ΡΜ05928Α –   60 Χ 120CM

KΩΔ: ΡΜ05926Ο – 100 Χ 120CM

KΩΔ: ΡΜ05930Α – 120 Χ 120CM

KΩΔ: ΡΜ06525Α  –  90 Χ 220CM

KΩΔ: ΡΜ06526Α – 120 Χ 220CM

ΚΩΔ: ΡΜ06527Α – 150 Χ 220CM

KΩΔ: ΡΜ06528Ο – 180 Χ 220CM

KΩΔ: ΡΜ06529Ο – 200 Χ 220CM