Ριντώ πλακέ

SKU: 1110

ΡΙΝΤΩ ΒΑΜΒΟΟ ΠΛΑΚΕ ΚΑΦΕ ΔΙΧΡΩΜΟ

+Επιυθμητά
Category:

ΡΙΝΤΩ ΒΑΜΒΟΟ ΠΛΑΚΕ ΚΑΦΕ ΔΙΧΡΩΜΟ

ΚΩΔ: ΡΜ10493Ο –   90 Χ 200CM

ΚΩΔ: ΡΜ10494Ο – 120 Χ 200CM

ΚΩΔ: ΡΜ10495Ο – 150 Χ 200CM

ΚΩΔ: ΡΜ10496Ο – 180 Χ 200CM

ΚΩΔ: ΡΜ10497Ο – 200 Χ 200CM