Ριντώ Ύφασμα

SKU: 187

ΡΙΝΤΩ ΥΦΑΣΜΑ COTTON ΜΕ ΞΥΛΟ

+Επιυθμητά
Category:

ΡΙΝΤΩ ΥΦΑΣΜΑ COTTON ME ΞΥΛΟ

ΚΩΔ: ΡΜ07109Ο  –  150 Χ 220CM

ΚΩΔ: ΡΜ07110Ο  –  180 Χ 220CM