Ροτόντα Καλαμποκόφυλλο

SKU: 329

ΚΩΔ: ΤΚ04918Ο-ΤΚ04921Ο-ΤΚ04923Ο

+Επιυθμητά

 

 

 

 

ΡΟΤΟΝΤΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΟΦΥΛΛΟ

ΚΩΔ: ΤΚ04918Ο –  90cm

ΚΩΔ: ΤΚ04921Ο – 120cm

ΚΩΔ: ΤΚ04923Ο – 150cm