Σίτα – Σκέπασμα Φαγητού

SKU: 512

ΚΩΔ: ΛΚ05087Ο – ΛΚ05086Ο

+Επιυθμητά

ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΣΚΕΠΑΣΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΚΩΔ: ΛΚ05087Ο – ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

ΚΩΔ: ΛΚ05086Ο – ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ