Σουπλά Καλαμάκι

SKU: 535

ΚΩΔ: ΣΚ02301Ο – Σ/4

+Επιυθμητά

ΣΟΥΠΛΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ – 30 Χ 45CM

KΩΔ: ΣΚ02301Ο – Σ/4