Σουπλά Καλαμποκόφυλλο Στρογγυλό

SKU: 527

ΚΩΔ: ΣΚ02645Ο – 11CM

+Επιυθμητά

ΣΟΥΠΛΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΟΦΥΛΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΣΚ02645Ο – 11CM