Σουπλά Καλαμποκόφυλλο Στρογγυλό

SKU: 528

ΚΩΔ: ΣΚ04942Ο – ΣΚ04945Ο

+Επιυθμητά

ΣΟΥΠΛΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΟΦΥΛΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΣΚ04942Ο – 25CM

KΩΔ: ΣΚ04945Ο – 22.5CM