Σουπλά Ξύλινα

SKU: 516

ΚΩΔ: ΞΛ09770Α – ΞΛ09770Ο

+Επιυθμητά

ΣΟΥΠΛΑ ΨΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ

ΚΩΔ: ΞΛ09770Α –  ΚΑΦΕ

ΚΩΔ: ΞΛ09770Ο – ΦΥΣΙΚΟ