Σουπλά Ξύλινα

SKU: 534

ΚΩΔ: ΞΛ09286Ο 

+Επιυθμητά

ΣΟΥΠΛΑ ΞΥΛΙΝΟ ΜΗΛΟ

ΚΩΔ: ΞΛ09286Ο – 21 Χ 19 Χ 1.2CM