Σουπλά Ριζοκάλαμο Στρογγυλό

SKU: 532

ΚΩΔ: ΣΡ00613Ο – ΣΡ00614Ο – ΣΡ00616Ο

+Επιυθμητά

ΣΟΥΠΛΑ ΡΙΖΟΚΑΛΑΜΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

 

ΚΩΔ: ΣΡ00613Ο – 10CM

ΚΩΔ: ΣΡ00614Ο – 12.5CM

KΩΔ: ΣΡ00616Ο – 17.5CM