Σουπλά Ριζοκάλαμο Τετράγωνο

SKU: 531

ΚΩΔ: ΣΡ00607Ο – ΣΡ00608 – ΣΡ00610Ο

+Επιυθμητά

ΣΟΥΠΛΑ ΡΙΖΟΚΑΛΑΜΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

ΚΩΔ: ΣΡ00607Ο – 12.5CM

KΩΔ: ΣΡ00608Ο – 15CM

KΩΔ: ΣΡ00610Ο – 20CM