Σουπλά Χάντρα Στρογγυλό

SKU: 530

ΚΩΔ: ΣΚ00389Ο – ΣΚ00388Ο

+Επιυθμητά

ΣΟΥΠΛΑ ΧΑΝΤΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΣΚ00389Ο – 17.5CM

KΩΔ: ΣΚ00388Ο – 10CM