Ταπέτο Καλαμποκόφυλλο

SKU: 333

ΚΩΔ: ΤΚ04927Ο

+Επιυθμητά

ΤΑΠΕΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΟΦΥΛΛΟ ΦΥΣΙΚΟ – ΜΠΛΕ

ΚΩΔ: ΤΚ04927Ο – 60 Χ 90 CM