Ταπέτο Καλαμποκόφυλλο

SKU: 337

ΚΩΔ: ΤΚ03015Ο – ΤΚ03025Ο – ΤΚ03037Ο

+Επιυθμητά

ΤΑΠΕΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΟΦΥΛΛΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΚΩΔ: ΤΚ03015Ο –       60 Χ 90CM

ΚΩΔ: ΤΚ03037Ο –     90 Χ 150CM

ΚΩΔ: ΤΚ03025Ο –   120 Χ 180CM