Ταπέτο PVC PRINTED BLEACH

SKU: 287

ΚΩΔ: ΔΒ04350Ο

+Επιυθμητά

ΤΑΠΕΤΟ PVC PRINTED BLEACHED – 3 ΣΧΕΔΙΑ

ΚΩΔ: ΔΒ04350Ο –  45 Χ 75CM