Τελάρο – καφάσι ξύλινο

SKU: 691

ΚΩΔ: ΞΛ10362Α / Β / Γ/ Δ

+Επιυθμητά

ΤΕΛΑΡΟ – ΚΑΦΑΣΙ ΞΥΛΙΝΟ  ΛΕΥΚΟ ΑΝΤIQUE

KΩΔ: ΞΛ10362Α – 42 Χ 32 ΧΗ 22CM

KΩΔ: ΞΛ10362Β – 37 Χ 27 ΧΗ 18CM

ΚΩΔ: ΞΛ10362Γ – 32 Χ 22 ΧΗ 16CM

KΩΔ: ΞΛ10362Δ – 27 Χ 17 ΧΗ 14CM