Τελάρο – καφάσι ξύλινο

SKU: 692

ΚΩΔ: ΞΛ10363Α / Β / Γ / Δ

+Επιυθμητά

ΤΕΛΑΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΦΕ

ΚΩΔ: ΞΛ10363Α – 42 Χ 32 ΧΗ 22CM

ΚΩΔ: ΞΛ10363Β – 37 Χ 27 ΧΗ 18CM

ΚΩΔ: ΞΛ10363Γ – 32 Χ 22 ΧΗ 16CM

ΚΩΔ: ΞΛ10363Δ – 27 Χ 17 ΧΗ 14CM