Τελάρο – καφάσι ξύλινο

SKU: 1204

ΚΩΔ: ΞΛ10595Ο – ΞΛ10596Ο – ΞΛ10597Ο

+Επιυθμητά

ΤΕΛΑΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΦΕ

ΚΩΔ: ΞΛ10595Ο –  18.5 Χ 10.5 ΧΗ 4.5CM

ΚΩΔ: ΞΛ10596Ο –  23.5 Χ 12.5 ΧΗ 4.5CM

KΩΔ: ΞΛ10597Ο –  28.5 Χ 14.5 ΧΗ 5CM