Τελάρο – καφάσι ξύλινο

SKU: 1205

ΚΩΔ: ΞΛ10822Β / Γ / Δ 

+Επιυθμητά

ΤΕΛΑΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ

ΚΩΔ: ΞΛ10822Β – 37 Χ 27 ΧΗ 18CM

ΚΩΔ: ΞΛ10822Γ – 32 Χ 22 ΧΗ 16CM

κΩΔ: ΞΛ10822Δ – 27 Χ 17 ΧΗ 14CM