Τραπέζι – Καρέκλα – Ανάκλιντρο

SKU: 866

ΚΩΔ: ΞΛ07721Ο – ΞΛ07722Ο – ΞΛ07711Ο 

+Επιυθμητά
Category:

ΚΩΔ: ΞΛ07722Ο – ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΚΩΔ: ΞΛ07721Ο – ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΚΩΔ: ΞΛ07711Ο – ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ