Τσάντα υδρουάκινθος

SKU: 1193

ΚΩΔ: ΚΒ10801Ο – Σ/2

+Επιυθμητά
Category:

ΤΣΑΝΤΑ ΥΔΡΟΥΑΚΙΝΘΟΣ Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

37 Χ 18 ΧΗ 21/38CM

31 X 13 XH 19/35CM