Φρουτιέρα Μεταλλική – Ξύλινη

SKU: 522

ΚΩΔ: ΚΒ09293Α – ΚΒ09293Ο

+Επιυθμητά

ΦΡΟΥΤΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  – ΞΥΛΙΝΗ

ΚΩΔ: ΚΒ09293Α – ΚΑΦΕ

ΚΩΔ: ΚΒ09293Ο – ΦΥΣΙΚΟ