Φρουτιέρα Μεταλλική

SKU: 887

ΚΩΔ: ΚΒ09294Α – ΚΒ09294Ο

+Επιυθμητά

ΦΡΟΥΤΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ – ΨΑΘΙ

ΚΩΔ: ΚΒ09294Α – ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑ

ΚΩΔ: ΚΒ09294Ο – ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ