Φρουτιέρα Μεταλλική – Rattan

SKU: 517

ΚΩΔ: ΚΒ09301Α -ΚΒ09301Ο

+Επιυθμητά

ΦΡΟΥΤΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ – RATTAN ΜΕ ΡΟΔΕΣ

ΚΩΔ: ΚΒ09301Α – KAΦΕ

ΚΩΔ: ΚΒ09301Ο – ΦΥΣΙΚΟ