Ψωμιέρα Βέργινη Στρογγυλή

SKU: 468

DIA 25 – 22.5 – 20CM

+Επιυθμητά
Category:

ΨΩΜΙΕΡΑ ΒΕΡΓΙΝΗ ΚΑΦΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΚΩΔ:  ΨΜ07640Α –  25CM

KΩΔ:  ΨΜ07640Ο – 22.5CM

KΩΔ: ΨΜ07639Ο –  20CM