Ψωμιέρα Πλαστική Στρογγυλή

SKU: 466

DIA – 22.5 / 25CM 

+Επιυθμητά
Category:

ΨΩΜΙΕΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΚΩΔ: ΨΜ09387Ο – ΦΥΣΙΚΗ    – 22.5CM

KΩΔ: ΨΜ09387Α – ΔΙΧΡΩΜΗ – 22.5CM

KΩΔ: ΨΜ09388Ο – ΦΥΣΙΚΗ    – 25CM

KΩΔ: ΨΜ09388Α – ΔΙΧΡΩΜΗ – 25CM