Ψωμιέρα ψάθινη Στρογγυλή

SKU: 480

DIA: 20 – 22.5 – 25CM

+Επιυθμητά
Category:

ΨΩΜΙΕΡΑ ΨΑΘΙΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΔΙΧΡΩΜΗ

ΚΩΔ: ΨΜ02147Ο – 20CM

ΚΩΔ: ΨΜ02148Ο – 22.5CM

ΚΩΔ: ΨΜ02149Ο – 25CM