Ψωμιέρα ψάθινη Στρογγυλή

SKU: 481

DIA: 12.5 – 20 – 22.5 – 25CM

+Επιυθμητά
Category:

ΨΩΜΙΕΡΑ ΨΑΘΙΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΔΙΧΡΩΜΗ

ΚΩΔ: ΨΜ02146Ο – 12.5CM

ΚΩΔ: ΨΜ01923Ο – 20CM

ΚΩΔ: ΨΜ01924Ο – 22.50CM

ΚΩΔ: ΨΜ01925Ο – 25CM