Ψωμιέρα ψάθινη Στρογγυλή

SKU: 483

ΚΩΔ: ΨΜ01497Ο – ΨΜ01247Ο

+Επιυθμητά
Category:

ΨΩΜΙΕΡΑ ΨΑΘΙΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΚΚΙΝΗ

ΚΩΔ: ΨΜ01497Ο – 20CM

KΩΔ: ΨΜ01247Ο – 12.5CM