Ψωμιέρα ψάθινη Φυσική

SKU: 479

DIA: 12.5 – 15 – 20 – 22.5 – 25CM

+Επιυθμητά
Category:

ΨΩΜΙΕΡΑ ΨΑΘΙΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΚΩΔ: ΨΜ02087Ο – 12.5CM

ΚΩΔ: ΨΜ02088Ο – 15CM

ΚΩΔ: ΨΜ02090Ο – 20CM

ΚΩΔ: ΨΜ02091Ο – 22.5CM

ΚΩΔ: ΨΜ02092Ο – 25CM